Skagerakfestivalene i Langesund

Musikk- og festivalbyen Langesund

Langesund har i aller høyeste grad befestet seg som en levende musikk og festivalby,
Wrightegaarden er et anerkjent konsertsted, Wrightehaven trekker til seg publikum fra store deler av vårt fylke og ikke minst resten av landet, Men Wrightegaarden er ikke alene,
Festivalene har sin rettmessige plass i dannelsen av musikk og festivalbyen Langesund. Byen har gjennom mange år hatt et rikt sang og musikkliv og ut fra det, har ivrige, engasjerte og kreative sjeler lagt ned en betydelig innsats for å skape den festivalentusiasmen som finnes i dag, Takket være disse har vi i dag:

Skagerakfestivalene er en paraplyorganisasjon for alle de frivillige festivalene i Langesund.

Organisasjonen Skagerakfestivalene har gjort det mulig å gjøre oss sterke på de områder der vi har felles interesser som sponsorer, felles innkjøpsavtaler og felles markedsføring.

På tross av våre ulikheter, størrelse og sjanger, har vi fått til et unikt samarbeid der vi i fellesskap står samlet om de utfordringer vi alle står ovenfor.

Skagerakfestivalene har gjennom sine festivaler skapt en arena for frivillige.

Hundrevis av frivillige på tvers av alle samfunnslag står samlet for å skape liv i byen. Tusenvis av dugnadstimer legges ned for at de som kommer til Langesund skal få en positiv opplevelse,. Håpet er at tilreisende snakker om dette når de kommer hjem og tar med seg nye gjester til neste års festivaler. Klarer vi å begeistre og gi publikum gode opplevelser, tror vi på et snarlig gjensyn!

Festivalhistorie:

Langesund Internationale Shanty Festival ble etablert allerede i 1991. Langesund Fiskefestival har vært aktiv i bybilde i like mange år. Deretter har festivalene blitt dannet en etter en. Kystkulturuka i 2007, Skjærgårdssang i 2008, Bluegrassfestivalen, Langesund Sjømat og Fiskefestival og Langesund Revyfestival (nå endret til Langesund Humorfestival) kom til i 2011.
Det genuine med festivalene er at de drives av entusiastiske frivillige personer som alle brenne for sin festival og har et sterkt ønske om at byen skal fylles med livsglade tilreisende fra fjern og nær.
Festivalene er hver for seg særegne og retter seg mot et bredt spekter av publikum. Festivalene har utmerket seg med hensyn til kvalitet i hver sin sjanger.

Sponsorer:

Kilde: Skagerakfestivalene 2019