Langesund Menighetsblad 1/2020

Langesund Menighetsblad 1/2020
Langesund Menighetsblad 1/2020 (Foto: Knut Inge Tokheim)

I årets første utgave av Langesund Menighetsblad kan du blant annet lese om følgende:

 • Semesterplaner
  Langesund Minigospel
  Langesund Soul Kids
  Grenland Soul Children
  Soul Teens
  Guts
  Turmisjonsjentene
  @-krøll – juniorklubb
  Kor Koselig
 • Barn og ungdom
  Hva skjer med barne- og ungdomsarbeidet i Langesund kirke når ungdomspastor Lars Frønes har sluttet, og organist Signe Pande Ay er ute i permisjon?
 • Bispevisitas i Langesund 24.-29. mars 2020
  Biskop Stein Reinertsen kommer på visitas til Langesund i slutten av mars. Dette er en stor begivenhet, for bispevisitas pleier ikke å forekomme oftere enn omkring hvert tiende år.
 • Antikk dåpskjole med sterke røtter i Langesund
  Vår kjære organist Signe Pane Ay og mannen Mikael bar sin sønn Tor Olav til dåpen i Langesund kirke 2. februar. Det var i seg selv en flott begivenhet, men for lesere av Menighetsbladet kan det være spennende å få vite litt mer om dåpskjolen…
 • Langesund Bedehus våren 2020
 • Slekters gang
 • Gudstjenester i Langesund kirke våren 2020

Langesund menighetsblad utgis av Langesund menighetsråd, og kommer ut 6 ganger i året. Distribusjon utføres av 19 frivillige personer. Kontaktperson for distribusjon: Kai Sannes.

Menighetsbladet får ikke kommunal eller annen offentlig støtte.

Redaksjon:
Jan Terje Hansen
Knut Inge Tokheim
Inger Johanne Dahl
Magnus Hallaråker

Langesund Menighetsblad på nett: www.langesund-menighet.no

Menighetsbladet gis i år ut i 71. årgang.

Leave a Reply

Your email address will not be published.