Årsmøte Langesund IF Fotballgruppe

Torsdag 27. februar 2020 kl. 19:00–21:00

Årsmøte Langesund IF Fotballgruppe
Årsmøte Langesund IF Fotballgruppe

https://www.facebook.com/events/541196319937402/

Langesund Fotballgruppe
H P Jacobsens gate 22, 3970 Langesund

LIF Fotballgruppe avholder årsmøte på klubbhuset torsdag 27. februar, kl. 19:00.

Forslag til årsmøtet, må leveres styret senest 2 uker før årsmøtet (13. februar).
Alle er velkommen, men bare de som betalte medlemskontingent i 2019 har stemmerett, dette gjelder også for alle spillere som fylte 15 år eller mer i 2019.

Vedlagt ligger sakslista til årsmøtet, samt LIF sine ny reviderte lover.
Disse ble endret til å gjelde fra 1. jan. 2020, med bakgrunn i at NIF har endret sine lover.

Agenda for årsmøte finner du her: https://1drv.ms/w/s!AgdV8XO-ilmK5SKF5asAf8W_UQcd?e=j4rpYD

I forbindelse med endringer fra Norges Idrettsforbund er det gjort endringer i «Lov for Langesund Idrettsforening». Disse finner du her:
https://1drv.ms/w/s!AgdV8XO-ilmK5SHyQKBWouFphWg7?e=P4vanJ

Leave a Reply

Your email address will not be published.